Posts

Arctic Research and its Actors – A Pre-study Mapping of Research Strategies and Priorities

University of the Arctic has commissioned the Norwegian Scientific Academy for Polar Research (NVP) to undertake a detailed desk-study, documenting both the past and present landscape of formal and informal actors and their respective influences in Arctic science and research. This pivotal assignment, named “Arctic Research – Improving Knowledge of Actors and their Influence,” aims to meticulously assess the current state of Arctic science and the pivotal roles of its major contributors. To ensure thoroughness and accuracy, NVP has collaborated with the Fridtjof Nansen Institute (FNI) for the execution of the requisite research and analysis. The culmination of these collective efforts is the newly released report: Arctic Research and its Actors. A Pre-study Mapping of Research Strategies and Priorities.

 

Arctic Research and its Actors

Ut av Polhavet – lastet med data

Forfatter: Daniel Albert (SINTEF)

Norge er blitt litt bedre kjent med sin egen bakgård nå som den første delen av det aller første GoNorth-toktet er fullført. Det ble gjort seismiske undersøkelser i områder som vi hittil visste svært lite om. Og det ble samlet data om alt fra livet i Polhavet via langtransportert forurensing til fortidens og nåtidens sjøis. Dataene vil analyseres i mange år fremover av forskere.

– Vi har nå et bedre datagrunnlag enn noensinne for å fortelle hvor grensa til den europeiske kontinentalskorpen i Arktis befinner seg, sier Alexander Minakov (UiO), som var et av toktets nestledere. Han legger til at det kommer flere svar når dataene er ferdig analysert.

 

FF Kronprins Haakon gjorde seismiske undersøkelser langs disse tre linjene. Langs T1 linjen ble det gjort refraksjonsseismikk, som er en tidskrevende prosess. Først blir seismiske mottakere plassert på havbunnen, langs linjen. Så seiler skipet langs linjen mens en luftkanon sender lyd og trykkbølger til havbunnen.

Seismikk-bølgene reiser langt under havbunnen, og ekkoet som kommer tilbake blir registrert av de seismiske mottakerne. Etter det må skipet seile langs linjen én gang til for å samle opp mottakerne; disse sender nemlig ingen data fra havbunnen.

Spesielt komplisert er det å utføre oppgavene i Nansen-bassenget, der is på overflaten kan ødelegge luftkanonene og vanndybder over 4000 meters øker sannsynligheten for å miste mottakere. Et fjernstyrt undervannsfartøy, UiBs Ægir 6000, ble brukt for å plassere og hente opp flere av mottakerne. Denne operasjonen tok lengre tid, men resultatene er verdt innsatsen. Refraksjonsseismikk gir informasjon om hele jordskorpen ned til mantelen.

Langs linjene L3 og L9 på kartet ble det utført refleksjonsseismikk. Denne prosessen er enklere: både luftkanonene og mottakerne slepes på en kabel, bak skipet. Informasjonen man får tilbake har bedre oppløsning enn med refraksjonsseismikk, men går ikke like dypt under overflaten.

Seismiske undersøkelser krever mye arbeid. Forskere og ingeniører fra følgende institusjoner bidro til arbeidet under toktet: UiO, UiB, UiT og danske GEUS. Etter toktet skal dataene analyseres av de samme institusjonene, i tillegg til NORSAR. Samtidig vil dataene danne grunnlaget for utdanningen av fremtidens polarforskere på fagområdet. To stipendiater fra UiT og én fra UiO som var med på reisen vil være tett involvert i analysen.

 

Biologisk kartlegging

Akvaplan-niva sendte en forsker og en ingeniør på toktet for å samle inn informasjon om hva som lever i havbunnens sedimenter, i vannsøylen over, og i isen. I tillegg til å hente inn sediment- vann- og isprøver benyttet de to høyteknologiske løsninger for datainnsamling.

En lander utstyrt med oseanografiske og biologiske sensorer ble senket ned til havbunnen på begynnelsen av toktet og samlet inn data i to uker. En havglider reiste også langs T1-linjen. Dette er en torpedoformet, autonom undervannsdrone, også utstyrt med en rekke sensorer.

Avkaplan-nivas lander blir heist opp om bord igjen etter 14 dager på havbunnen.

Spor av legemidler i Polhavet

Fra SINTEF var Frode Leirvik og Thor-Arne Pettersen om bord for å jobbe på et prosjekt som sjekker for forurensning i Arktis; spor av legemidler og produkter til personlig pleie i havet. De to samlet inn vannprøver på 14 forskjellige steder og dybder – 600 liter hver gang. De filtrerte vannet og kjørte den gjennom et apparat som samler alle eventuelle spor for legemidler. I tillegg skal plankton og sedimenter som de samlet inn analyseres for de samme produktene.

 

Thor-Arne Pettersen og Frode Leirvik (SINTEF) håndterte mange slike dunker med sjøvann under toktet.

Ledetråder fra fortiden

To forskere fra NORCE var om bord med et mål om å bruke eldgammelt DNA til å danne et bilde av fortidens sjøis. Første steg for prosjektet er å etablere en database med sediment-DNA fra flere steder med forskjellige isforhold. Under toktet samlet Jon Hestetun og Stijn De Schepper prøver fra 10 forskjellige steder.

 

Jon Hestetun og Stijn De Schepper (NORCE) samler sedimenter fra havbunnens øverste lag inn i et lite glass for senere analyse.

 

Sjøisens egenskaper

Tre stipendiater og en post. Doc. fra NTNU var om bord for å jobbe med sine prosjekter. Vegard Hornnes og Evgenii Salganik tok to turer på isen for å måle sjøisens tykkelse, tetthet, saltinnhold og mekaniske styrke. Disse målingene skal brukes som grunnlag for simuleringer som skal hjelpe oss å beregne risikoen for isfjell og havis i det sørvestlige Barentshavet.

 

Vegard Hornnes (NTNU) måler sjøisens mekaniske styrke med en borehole jack.

Også med på turen var stipendiaten Nabil Panchi, som jobber med automatiserte systemer som kan tolke bilder av sjøis tatt av passerende skip. Han samlet inn tusenvis av sjøisbilder under turen. Paul Rübsamen-von Döhren, også stipendiat, var ikke så heldig. Han var med på turen for å undersøke et fenomen kalt marin ising – når sjøsprøyt fryser fast på skip eller strukturer. Dessverre var værforholdene slike at det ble ingen marin ising å observere under turen.

En enorm organiseringsjobb

Leder for dette toktet er Jan Sverre Laberg (UiT). Han har jobbet med planleggingen i flere måneder, og har vært oppe i alle døgnets timer under reisen. Det er dyrt å leie et forskningsfartøy, og for å unngå dødtid er man nødt til å planlegge mer aktiviteter enn det som er mulig å gjøre. Da er man gardert hvis omstendighetene (dårlig vær eller utstyrsproblemer) fører til avlysninger.

Resultatet er at ikke alle om bord har fått gjort alt de har planlagt, men alle deltakende institusjoner fikk noe data å jobbe videre med. I tillegg har alle fått ny erfaring med å delta på et tverrfaglig tokt, en erfaring som kommer godt med i planleggingen av de neste GoNorth-toktene.

– Alle deltakerne har lagt ned en imponerende innsats for egne og de andre sine prosjekter. I tillegg har vi møtt en fantastisk innstilling fra alle som jobber om bord, noe som har ført til at vi er godt fornøyde med resultatene fra første del av det første GoNorth-toktet, sier toktleder Jan Sverre Laberg.

Toktets neste del

Nå er første del av toktet, som undersøkte området nord for Svalbard og Nansen-bassengen, gjennomført. Den andre delen vil se på Knipovitch-ryggen, vest for Svalbard. Flere dykk med ROV-en Ægir 6000 er planlagt for å kartlegge hva slags mineraler som befinner seg i området.

GoNorth – Daglig rapport – Dag 20

Forfatter: Daniel Albert (SINTEF)

Den siste seismikklinjen, L9, ble fullført tidlig på onsdag, og skipet er nå på vei tilbake til Longyearbyen med planlagt ankomst tidlig på torsdag. Det har vært en lang reise siden 15. oktober. Skipet stoppet på 15 forskjellige “stasjoner” for å ta prøver. Hele forskningsteamet, unntatt toktleder og ROV-team, skal nå byttes ut før del to av toktet starter på fredag.

 

Den siste seismikklinjen, L9, ble fullført tidlig på onsdag.

 

Les mer om del 1 av det første GoNorth-toktet her.

 

Her er toktets deltakere

 

Fra venstre: ROV-team: Bjørn Løfquist (Saga Subsea), Kai Roger Loven (DWS), Andreas Storebø (BSA), Johan Skøld (Saga Subsea), William Skjold (HI), Frode Evensen (BSA). Per Trinhammer (GEUS), Lars Rasmussen (GEUS), Thomas Funck (GEUS), Frode Leirvik (SINTEF), Alexander Minakov (UiO), Sondre Pedersen (Akvaplan-niva), Stijn De Schepper (NORCE), Jan Sverre Laberg (UiT), Sabine Cochrane (Akvaplan-niva), Jon Hestetun (NORCE), Thor-Arne Pettersen (SINTEF), Nabil Panchi (NTNU), Truls Holm (UiT), Franck Andersen (UiB), Daniel Albert (SINTEF), Paul Rübsamen-von Döhren (NTNU), Bent Ole Ruud (UiB), Evgenii Salganik (NTNU), Tom Arne Rydningen (UiT), Juan Camilo Meza Cala (UiO), Orlando Martinez Bautista (UiT), Vegard Hornnes (NTNU), Max Weber (UiT).

 

 

Takk for meg! Det har vært en glede å bli med på første del av toktet, sammen med dyktige forskere, ingeniører og studenter. Takk til dem, som tålmodig har forklart meg det de gjorde slik at jeg kunne fortelle det til dere. Takk også til mannskapet, som har bidratt både med deres arbeid og med å svare på mine mange spørsmål. Vi sees!

GoNorth – Daglig rapport – Dag 19

Forfatter: Daniel Albert (SINTEF)

Etter at havglideren ble plukket opp mandag kveld satte FF Kronprins Haakon kurs mot nordvest. Det ble en stopp midt på natta for å ta prøver med multicoreren, en metallrigg som presser fire plasttuber ned i havbunnen for å ta prøver. Etter det fortsatte skipet vestover, mot startpunktet av den siste strekningen med seismikkskyting for dette toktet. I skrivende stund er skytingen i gang og vil pågå til tidlig på onsdag.

 

Stijn De Schepper og Jon Hestetun venter på multicoreren. Selve prøvetakingen tar ikke så veldig lang tid, men å vinsje multicorer-riggen helt ned til havbunnen og opp igjen tar en del tid.

 

Multicoreren kommer opp fra overflaten etter en vellykket tur ned til havbunnen.

 

Å gjøre alt klart til en seismisk undersøkelse er en komplisert prosess. Her forklarer Per Trinhammer prosedyren for gruppen som skal hjelpe med forberedelsene. Fra venstre: Tom Arne Rydningen (UiT), Max Weber (UiT), Andreas Wolden (Havforskningsinstituttet), Alexander Minakov (UiO), Lars Rasmussen (GEUS), Per Trinhammer (GEUS) og Thomas Funck (GEUS).

 

Den seismiske kabelen som skal slepes bak skipet rulles ut på dekk. For denne undersøkelsen blir det brukt refleksjonsseismikk, der både luftkanoner og seismiske mottakere slepes på samme kabel.

 

Lars Rasmussen (GEUS) fester en “bird” på kabelen. Dette er en stang med to små vinger, som sørger for at kabelen ikke synker alt for langt ned i vannet. For denne undersøkelsen blir det brukt hele 600 meter med kabel.

 

Tre uker uten mathandel

Det er ikke bare bare å planlegge menyer for over 40 personer i tre uker uten å ha mulighet til å handle mat underveis. Dette er stuert Kenneth Reece sin jobb, og alle i forskningsteamet er enige i at han er en dyktig kokk. Tross lengden på turen gikk vi ikke tom for fersk frukt og grønt.

Kenneth kommer fra Sverige, og han var allerede i førtiårene da han tok videreutdanning for å bli kokk. I tillegg til å ha ansvar for å lage maten må han også sørge for at skipet har nok såpe, toalettpapir og lignende.

 

Kenneth Reece gjør lammeskanken klar til servering.

GoNorth – Daglig rapport – Dag 18

Forfatter: Daniel Albert (SINTEF)

Mandag var dagen for å se etter ting i mørket. Men før vi kommer til det, la oss oppsummere det som skjedde etter at forrige rapport ble laget.

Skipet klarte å komme seg ut av isen rundt kl 19 på søndag. Stormen hadde dyttet sjøis nordover, som sperret veien for oss. Små isflak er enkle å komme seg gjennom når de er hver for seg, men når en storm pakker dem tett sammen er det mye vanskeligere.

Med en gang skipet var i åpent vann møtte det urolig sjø. Reisemålet var koordinatene der Akvaplan-niva satte ut sin “lander”. Den har målt ulike oseanografiske og biologiske parametre siden den ble senket ned på havbunnen 17. oktober.

 

Det er helt utrolig hva man klarer å finne med GPS-koordinater og et søkelys. Bøya som vises på bildet er festet til landeren for å gjøre den enklere å finne og å heise opp igjen.

 

Havet er ikke like urolig som den var på søndag kveld, men likevel kom mannskapet i nærkontakt med sjøsprøyt da de heiset opp landeren.

 

Havglideren som vi satte ut på samme dag som landeren skulle også plukkes opp. Hele operasjonen tok mindre enn én time.

 

Havglideren stikker nesen ut av vannet i nærheten av et område belyst av en av skipets lyskastere. Undervannsdronens pilot, som befinner seg på Kypros, oppga nøyaktige koordinater til skipet, så var det bare å prøve å finne den.

 

Sondre Pedersen (Akvaplan-niva) strekker seg etter havglideren.

 

Oppdrag fullført! Havglideren kan nå heises tilbake om bord.

 

Luftanalyse

SINTEF har med et apparat ombord som måler hvor mye metan, CO2 og vanndamp det er i lufta (det siste er nødvendig for å få nøyaktige målinger på de to første). Så langt ser det ut som det har blitt målt høye metanverdier enkelte steder der vi allerede vet at det er metan under havbunnen. Det har også kommet mindre topper på noen andre steder.

 

Thor-Arne Pettersen sjekker metan og CO2-verdiene som har blitt målt av Picarro-maskinen. Apparatet suger til seg luft fra en liten slange som er festet på utsiden av skipet, langt unna pipa.

GoNorth – Daglig rapport – Dag 17

Forfatter: Daniel Albert (SINTEF)

Stormen er over, og det var god nok sikt søndag morgen til å ta en tur til på isen før skipet satte kurs sørover igjen. Dermed får Vegard Hornnes (NTNU) og Evgenii Salganik (NTNU) litt mer data. Det overordnede målet med prosjektet deres er å etablere isstatistikk for det sørvestlige Barentshavet for å kunne forutse sannsynligheten for isfjell og havis i området.

Polarnatta er i gang, og Max Weber (UiT) står på vakt med rifle mens forskningsteamet er i gang. I dag besto forskningsteamet av Vegard Hornnes, Evgenii Salganik, Nabil Panchi, Paul Rübsamen-von Döhren (alle fra NTNU) og Sabine Cochrane (Akvaplan-niva).

 

Paul Rübsamen-von Döhren (NTNU) måler isens mekaniske styrke med en borehole jack.

 

Sabine Cochrane (Akvaplan-niva) hjelper Evgenii Salganik (NTNU) med å legge en isprøve i en glidelåspose.

 

Jon Hestetun (NORCE) speider etter isbjørn. Det er to hovedfarer på isen: den første, å falle gjennom isen, er lettere å unngå ved å måle isens tykkelse på begynnelsen av oppdraget. Å unngå isbjørnangrep krever litt mer arbeid og konsentrasjon.

Siden forrige gang vi var på isen har det blitt mye mørkere. Skipet belyser kun en liten radius rundt seg. Søkelys rekker litt lengre unna, men isbjørnvaktene på broa må virkelig konsentrere seg for å se etter bevegelse eller endringer i landskapet. Om en isbjørn er oppdaget må hele isteamet trekke seg til skipet. Når det er så mørkt er det mulighet for at evakueringen må skje fort. Denne gangen ble det ikke sett noen bjørn, og det var derfor ikke nødvending med evakuering.

 

Dette bildet fra første turen på isen 24. oktober viser hvor mye lysere det var da. På det tidspunktet var vi ikke like langt inne i polarnatta, og det var i tillegg klar himmel.

Planen videre

I skrivende stund er skipet på vei sørover gjennom isen. Mens det var parkert i isen på grunn av stormen driftet det en god del mot nordvest, som dessverre er i motsatt retning av neste stopp.

Planen er å ta en kort stopp på øvre del av kontinentalskråningen for å ta havbunnsprøver med multicoreren. Etter det seiler skipet videre mot stedet der landeren til Akvaplan-niva ble senket ned (se rapporten fra 17. oktober).

Landeren skal heises opp igjen, og havglideren som ble satt ut samme dag vil også hentes opp. Havglideren er en autonom, torpedoformet undervannsdrone som måler oseanografiske egenskaper i vannsøylen. Den er pilotert fra et kontrollrom på Kypros, og skal være i området, klar til å plukkes opp på mandag.

GoNorth – Daglig rapport – Dag 16

Forfatter: Daniel Albert (SINTEF

Uværet fortsatte på lørdag og gjorde at skipet holdte seg stille i isen. Det ble dermed en rolig dag for forskningsteamet. På et tidspunkt var isdriften rolig nok til at ROV-en kunne ta et dykk for å utforske havbunnen på 3900 meters vanndyp.

Her er de beste bildene fra dagen. Jobben med å identifisere dem er ikke ferdig enda, så vi kan ikke si nøyaktig hva de er, men måtte bare dele bildene likevel.

 

Dette krepsdyret lå først på havbunnen, men begynte plutselig å svømme mot ROV-en, kanskje fordi den var nysgjerrig på lysene?

 

Disse sjøanemonene vokser på det vi tror er trebiter. På denne dybden er det få skapninger som klarer å fordøye cellulose, så trebiter kan vare lenge.

 

Dette er sannsynligvis en svamp, men biologene om bord har aldri sett en lignende én og er spente på å kunne undersøke den nærmere når de kommer på land.

 

Dette er en blekksprut av slekten Grimpoteuthis, kjent under kallenavnet “dumbo-blekksprut”.

 

I skipets maskinrom

Kay Jørgensen, førstemaskinist på FF Kronprins Haakon, inviterte forskningsteamet på en omvisning i skipets maskinrom. Dette var en gyllen mulighet til å lære mer om skipet som har vært vårt hjem i over to uker.

 

Kay Jørgensen i kontrollrommet på dekk 2. På eldre skip har maskinrommet vært bemannet av opptil 10-20 personer, men på FF Kronprins Haakon trengs det kun 4 stykker, takket være all teknologien om bord.

 

Et av skipets fire elektriske generatorer. Når skipet er parkert i is er det kun én generator som er på, og den yter bare en brøkdel av sin totalkapasitet. Det mest energikrevende skipet gjør er å komme seg gjennom vanskelige partier med sjøis. Da kan det plutselig være behov for alle generatorer.

For å utnytte energien best mulig blir varmen fra avgassen gjenbrukt til å varme opp vann.

 

Kay Jørgensen forklarer generatorenes avkjølingssystem. Bak ham ser vi rørene som tar inn sjøvann. Vannet går til en varmeveksler som avkjøler generatorene. Varmen er ikke bortkastet. Den blir brukt til å varme opp skipet.

 

Alt dette koster. På et tokt som dette, brukes det i gjennomsnitt rundt 550 liter drivstoff per forsker, per dag.

GoNorth – Daglig rapport – Dag 15

Forfatter: Daniel Albert (SINTEF)

Toktets andre seismikklinje ble fullført (nesten helt) natt til fredag. Det mangler bare en liten bit av den nordligste delen. Skipet har nå lagt en del is bak seg og kommet til et lite område med åpent vann. Dette er som en gave for forskningsteamet, det gjør at flere vannprøver kan bli tatt til tross for uværet som truer. Skipet er altså langt nok inn i isen til ikke å bli påvirket av store bølger fra uværet. Dermed blir ventetiden ikke helt bortkastet.

 

Mens uværet herjer ligger båten trygt i isen.

 

 

CTD og vannprøver

Tidlig på fredag ble det tatt en CTD-måling av vannet helt ned til bunnen. CTD står for Conductivity, Temperature and Density. Analysen forteller oss hvor mye salt det er i vannet, samt andre data som temperatur, oksygeninnhold og fluoresens. Det siste gir en god indikasjon på hvor mye alger det er i vannet.

 

Thor-Arne Pettersen (SINTEF) tar en vannprøve på 82 grader nord, den nordligste hittil. Dagens prøve ble tatt på 280 meters dybde. På denne dybden kommer vannet fra Atlanterhavet. SINTEF skal analysere vannet for spor av legemidler og produkter for personlig pleie.

 

Det var også håp om å benytte ventetiden til å ta flere havbunnsprøver, men isdriften sørget for at det ikke skjedde. Vanndybden er på rundt 3800 meter i dette området, og for stor drift betyr at utstyret som senkes ned i vannet kan treffe havbunnen med feil vinkel, noe som kan skape problemer.

 

Planlegging av neste seismikk-linje

Orlando Martinez Bautista ser på eksisterende data for å lage et forslag på hvor neste seismikkundersøkelse skal foregå. Det er allerede bestemt en linje, men det er en mulighet for at tiden ikke strekker til for å ta hele strekningen. Dermed må det gjøres prioriteringer, og det å se på det eksisterende datagrunnlaget kan hjelpe beslutningsprosessen.

 

Uflaks

De tidlige morgentimene ble preget av en uheldig hendelse for geofysikk-teamet. Hele torsdag og natt til fredag undersøkte skipet en linje med refleksjonsseismikk. Dette er en type seismikk der både luftkanonene og mottakere blir slepet bak skipet. Hele streameren, som det heter, er 300 meter lang.

Rundt kl 4 kom noe is borti streameren. Kanonene ble løftet til overflaten og kabelen ble slitt av. Med andre ord sank streameren i havet og forsvant. Den har en tetthet som er likt sjøvann, så den vil synke sakte og kan drifte en del før den når havbunnen – hvis den i det hele tatt kommer seg så langt ned. I tillegg er den ikke skapt til å tåle trykket på vanndybder under 300 meter. Den beregnes som tapt.

– Det er en del av risikoen med å gjøre seismikk-undersøkelser i is, sier Thomas Funck (GEUS), men det skal en del uflaks til for at noe slikt skal skje.

Han legger til at utstyret er forsikret av toktledelsen. Det er mer streamerkabel om bord, så det vil fortsatt være mulig å undersøke neste linje.

 

Analyse av sjøisbilder

Siden begynnelsen av toktet har Nabil Panchi (NTNU) vært på observasjonsrommet, på 9. dekk, hver gang det har vært sjøis. Han har nemlig koblet sin PC til en rekke kameraer som tar bilder av sjøisen.

Tanken er å trene en algoritme som kan prosessere bilder tatt av passerende skip, og bruke dem til å lage sjøisrapporter helt automatisk.

Denne figuren viser prinsippet bak Nabils prosjekt: bruke en algoritme til å forvandle bilder av sjøis tatt av passerende skip til nyttig informasjon for isgående fartøy. Illustrasjon: Nabil Panchi /NTNU.

 

Hittil har Nabil brukt skipets kameraer, og egne medbrakte kameraer som er koblet til en PC via skipets lokalnettverk. Men på torsdag gjorde han et forsøk med et GoPro kamera. Fordelen med denne er at den tar 30 bilder i sekundet, og at bildene har høyoppløsning.

 

 

Hvalfangst nord for Svalbard

Området nord for Svalbard var et ettertraktet hvalfangstområde fra begynnelsen av 1600-tallet til begynnelsen av 1900-tallet.

Dette kartet viser en fransk tolkning av et slag mellom franske og nederlandske båter nord for Svalbard, i 1693. Slaget resulterte i at Nederland mistet en tredjedel av hvalfangstbåtene som var i området.

I denne perioden ble området jevnlig besøkt av båter fra Frankrike, Nederland, Tyskland og Storbritannia. Hvalolje og hvalbein var ettertraktede produkter.

 

Dette kartet viser en fransk tolkning av et slag mellom franske og nederlandske båter nord for Svalbard, i 1693. Slaget resulterte i at Nederland mistet en tredjedel av hvalfangstbåtene som var i området.

Den historiske hvalfangstaktiviteten i området er fortsatt relevant i dag, siden den er kilden til mye av informasjonen vi har om sjøisen i denne perioden.

GoNorth – Daglig rapport – Dag 14

Forfatter: Daniel Albert (SINTEF)

Tidlig på torsdag startet FF Kronprins Haakon reisen langs toktets andre seismikk-linje. På den første linjen ble det gjort refraksjonsseismikk, med luftkanoner bak båten og seismiske mottakere på havbunnen. På den andre linjen blir det gjort refleksjonsseismikk, med både luftkanoner og mottakere som slepes bak skipet. Det er altså en enklere variant å gjennomføre.

Når det gjelder dataene man får fra de to variantene: refraksjonsseismikk kan gi informasjon om hele jordskorpen frem til mantelen. Det må en del beregninger til for å få betydning ut av dataene. Refleksjonsseismikk reiser ikke like dypt under havbunnen, men danner et bilde som har bedre oppløsning, og som er litt mer intuitivt å forstå uten beregninger.

 

Orlando Martinez Bautista (UiT) og Tom Arne Rydningen (UiT) følger med når Per Trinhammer (GEUS) viser dataene fra dagens seismikk-skyting i det de kommer på skjermen. Per har gjort dette lenge. Legger han sammen alle seismikk-linjer han har undersøkt, er det nok til å reise jorda rundt ved ekvator hele to ganger.

 

Bilde: Dette kartet viser toktets andre seismikk-linje, L3, der det gjøres en refleksjonsseismikkundersøkelse i skrivende stund.

 

Resultater fra refraksjonsseismikk-linjen

Alexander Minakov (UiO) og Bent Ole Ruud (UiB) presenterte torsdag de første foreløpige resultatene fra den første linjen der vi gjorde seismikkundersøkelser (T1 på karter over). De er spesielt fornøyde over detaljene som undersøkelsen avslørte i overgangsregionen mellom kontinentalskorpen og oseanisk skorpen. Også positivt er det at alle mottakere ble funnet og fungerte som de skulle, noe som ikke alltid er tilfelle ved slike undersøkelser.

 

 

Bent Ole Ruud (UiB) presenterer foreløpige resultater fra den første seismikk-linjen. Dette er den første linjen av denne typen som er samlet inn i området.

 

Utforske fortiden med DNA

Det var en regnfull dag i Bergen for 7-8 år siden da Stijn De Schepper (NORCE) leste en vitenskapelig artikkel og plutselig fikk en idé. Artikkelen handlet om forskere som kartla DNA i sjøis. Stijn er paleoseanograf; det betyr at han leter etter ledetråder i havbunnen for å finne ut hvordan havet så ut i fortiden.

– Artikkelen fikk meg til å tenke: Hvorfor ikke bruke DNA man finner i havbunnsedimenter for å lære noe om hvordan sjøisen var i fortiden?

 

Stijn De Schepper (NORCE) tar sedimenter fra det øverste laget av en sedimentprøve som ble hentet med multicorer. Disse fryses ned og skal analyseres på fastlandet for å finne ut hvilket DNA de inneholder. Stijn har på seg findress for å hindre at han forurenser prøvene.

Hittil har estimater av hvordan sjøisen var i fortiden vært basert på hva slags fossiler eller biomarkører man finner i sedimentene. Problemet er at denne type proxydata gir et ukomplett bilde, og i store deler av Arktis finner man ingen eller veldig få fossiler.

Fossilgrunnlaget i Polhavet (diatoméer, foraminiferer og fureflagellater) er begrenset sammenlignet med resten av verden. Det gjør det vanskelig å trekke konklusjoner basert på de få fossilene man finner under havbunnen.

Men ved å bruke eldgammelt DNA kan man få data om hele spektret av organismer som havnet i havbunnen.

Første steg for å bruke eldgammelt DNA til å danne et bilde av fortidens sjøis er å etablere en database med sediment-DNA fra forskjellige steder, med forskjellige isforhold. Det er det Stijn gjør nå på FF Kronprins Haakon, med hjelp fra Jon Hestetun (NORCE).

 

Mosaic-toktet

Mange om bord har vært på tokt før, og Evgenii Salganik (NTNU) er blant dem. Han var med på slutten av MOSAiC-toktet der planen var at skipet skulle overvintre i isen i 2019-2020. Koronaviruset forstyrret planene en del, men Evgenii fikk være med i juni og juli 2020.

 

Evgenii Salganik (NTNU) var med på MOSAiC-toktet i 2020.

Evgeniis PhD handlet om skrugarder (oppbygginger av is som heter ice ridges på engelsk), og det er det han undersøkte under toktet. Disse skrugardene kan være over 5 meter høye, og da snakker vi om 5 meter med solid is. MOSAiC var et tverrfaglig prosjekt der iseksperter jobbet sammen med for eksempel klimaforskere og biologer.

– Det beste med dette toktet var at vi fikk mye forskjellig data fordi sammensetningen av forskere om bord var så variert. Det gjorde at vi kunne se sammenkoblinger som vi ellers hadde gått glipp av, sier Salganik.

Et eksempel på en slik sammenkobling er da en forsker som studerte områder med åpent vann observerte hva som skjedde med snøen som falt i vannet i løpet av en storm. Ved å måle isotoper i snøfnugg kan man følge med på hva som skjer med snøen etter at den treffer vannet. Det viste seg at snøen sank litt nedi vannet og festet seg på undersiden av isen, der den frøs igjen. Dette var et fenomen som ikke hadde blitt observert direkte før.

– I tillegg er det nyttig å sitte fast i samme isflak så lenge slik at når målingene varierer, kan vi utelukke at variasjonen er på grunn av at målingene ble tatt på forskjellige isflak.

Ifølge Evgenii er slike isdrift-tokt både viktige og sjeldne. Han påpeker at det i dag fortsatt publiseres vitenskapelige artikler om SHEBA-toktet som foregikk på slutten av 1990-tallet.

Om du har lyst å lære mer om MOSAiC-toktet kan du se en to-episodes dokumentar om den på NRK nett-tv (originaltittel: Arctic Drift – A Year in the Ice).

GoNorth – Daglig rapport – Dag 13

Forfatter: Daniel Albert (SINTEF)

Det har vært jobbing døgnet rundt for mange om bord siden tirsdag kveld. I løpet av tirsdag og onsdag stoppet skipet på tre forskjellige “stasjoner” der det ble tatt diverse prøver. Forskningsteamet ønsker å bruke tiden så effektivt som mulig før det kommer dårlig vær på fredag og lørdag.

I begynnelsen av toktet slapp Akvaplan-niva en havglider som er utstyrt med mange sensorer, blant dem et ekkolodd som kartlegger både havbunnen og dyrelivet i vannsøylen. Siden glideren ikke er i stand til å si noe om hvilke arter den møter, er det spesielt interessant å ta prøver av dyrelivet i vannsøylen der den har vært.

 

Disse dyrene ble fanget med et zooplankton-nett. De store røde er krill, de grå/svarte med avrundet rygg er amfipoder, også kjent som tanglopper. De aller minste, så små at de nesten ikke er synlige på bildet, er copepoder, også kjent som hoppekreps.

Dyrene i forrige bilde fanges med et nett som ligner på dette. Det finnes flere typer, avhengig av hvilke dyr man ønsker å fange.

SINTEF er også interessert i dyrelivet i vannsøylen. Dyrene skal analyseres på fastlandet for spor av legemidler og produkter til personlig pleie. På skipet blir dyrene grovsortert og fryst ned. Bildet viser Thor-Arne Pettersen (SINTEF) som ser på dagens fangst.

 

Box corer

Med dette utstyret kan man kan kartlegge dyrelivet i havbunnsedimentene. Apparatet blir heiset ned til havbunnen, og tilbake tar den med seg en prøve på 50 cm x 50 cm x 50 cm. Dette er nyttig både for biologene og geologene. NORCE tar litt av det øverste laget for å se etter sediment-DNA. UiT tar to utsnitt for å undersøke sedimentlagene, og Akvaplan-niva siler, sorterer og teller dyrene som er i prøven.

Det var mange ute på dekk da box-coreren kom tilbake til overflaten.

 

Kjerneprøvetaker

 

Noe annet som ble brukt for første gang på dette toktet siste døgn er kjerneprøvetakeren (på engelsk: gravity corer). Dette er et seks meter langt rør, med en én-tonns vekt på toppen. Røret senkes ned til havbunnen, og blir presset ned i gjørmen av vekten (derfor gravity).

 

Dette bildet viser toppen av kjerneprøvetakeren like før den senkes ned i vannet. Helt øverst (den grå delen) er vekten. Lengre ned, i brunt, er røret som skal ned i sedimentlaget. Helt nederst på venstre side er en av fem temperaturesensorer som Alexander Minakov (UiO) installerte på røret.

Kjerneprøvetakeren er kommet tilbake om bord og Max Weber (UiT) løsner plasthylsen som er inni for å ta ut prøven. Det ble forsøkt tatt prøver på to forskjellige steder med kjerneprøvetakeren. Det første var vellykket, men ikke den andre. Det hender at røret treffer stein på bunnen, og ikke klarer å synke ned i sedimentlaget. Dessverre finner ikke man ut av dette før utstyret har blitt heiset opp om bord igjen.

 

Ising

Det er ising på skipet og Paul Rübsamen-von Döhren (NTNU) var tidlig oppe for å se nærmere på det. Han forsker på marin ising, det vil si når sjøsprøyt fryser fast på skip eller strukturer.

 

Det ble ganske fort tydelig at isingen var skapt av fuktighet i lufta, og ikke sjøsprøyt. Analyse av isens saltinnhold bekreftet dette.

 

Planen videre

I skrivende stund har skipet gjort sitt tredje stopp siden i går for å ta prøver. Prøvetakingen vil foregå til rundt midnatt. Etter det skal skipet seile til startpunktet av en ny seismikk-linje. Mer informasjon om dette kommer i morgendagens rapport.