Hermansen, Robert

Former Director SNSK (Store Norske Spitsbergen Kullkompani)