Svalbard og havområdene – nye utenrikspolitiske utfordringer for Norge? (Svalbard and the Surrounding Ocean Spaces – New Foreign Policy Challenges for Norway?)

Internasjonal Politikk, No 4, Vol 78, 2020, pp. 511-522. 

Article available only in Norwegian, but with an abstract in English.

The full article can be read or downloaded here.

Article by:

  • Arild Moe Fridtjof Nansens Institutt, Norge
  • Øystein Jensen Fridtjof Nansens Institutt og Universitetet i Sørøst-Norge, Norge