Oppfølgingsplan for norsk polarforskning (only in Norwegian)

Foto: NVP / Marry K. Sandstå

I 2017 evaluerte Forskningsrådet norsk polarforskning, og nå har en komite bestående av eksperter innen norsk polarforskning fulgt opp.

Akademiets president og flere av akademiets medlemmer har vært medlemmer av oppfølgingskomiteen:

  • Jørgen Berge, leder UiTs Polarforskningskomité, UiT, Tromsø
  • Hanne Hvidtfeldt Christiansen, visedekan for utdanning, UNIS, Svalbard
  • Grete Hovelsrud, professor, Nord universitet, Bodø
  • Sveinung Løset, professor, prodekan forskning og innovasjon, NTNU
  • Ole Arve Misund, direktør, Norsk Polarinstitutt, Tromsø
  • Brit Lisa Skjelkvåle, instituttleder, Institutt for Geofag, UiO, Oslo

Klikk her for å lese oppfølgingsplanen der de anbefaler nye polare satsinger og koordineringstiltak.