CO2-utslippene fører til dramatisk issmelting i Nordishave

https://pahoyden.no/co2-utslippene-forer-til-dramatisk-issmelting-i-nordishavet/429728