Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning (NVP) Seminar: Sikkerhet i nordområdene

Tirsdag 26 November kl. 14:00

Auditorium Elias Blix (A13), Nord Universitet, Bodø

Arrangør: Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning (NVP)


Møteleder og kommentator: Prof. Grete Hovelsrud, president Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning  (NVP)

INTRODUKSJON
14:00 – 14:05 Det norske vitenskapsakademi for polarforskning Prof. Grete Hovelsrud, president Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning  (NVP)
14:05 – 14:10 Trenger vi en ny Nordområdemelding? Professor Torbjørn Pedersen, Nord universitet
14:10 – 14:20 Sikkerhetsdilemmaer i nord: Diskurs og praksis. Bjørn Olav Knutsen, Nord universitet
14:20 – 14:30 Explorer cruise vessels in the High Arctic-a risk factor or an emergency response  capacity? Prof. Odd Jarl Borch, Nord universitet
14:30 – 14:40 For folk flest? Ontologisk sikkerhet som teoretisk inngangsport for å forstå utvikling i nord. Brigt Dale, Nordlandsforskning
14:40 – 14:50 Terrorism in the Artic? Tanja Ellingsen, Nord universitet
14:50-15:00 Exploring collaboration in small scale emergency response operations Mikel Dominguez Cainzos, Nord universitet
15:00 – 15:15 Kafe pause
15:15 – 16:00 Q & A – Diskusjon