Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning (NVP) – 10 års Jubileumsseminar

Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning (NVP) – 10 års Jubileumsseminar

Det Globale Arktis:

Mandag 26 November kl. 16:00

Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

 Arrangør: Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning (NVP)

Møteleder og kommentator: Anton G. Kjelaas, Dr. Philos, tidligere president Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning  (NVP)

 

INTRODUKSJON
16:00 – 16:05 Det norske vitenskapsakademi for polarforskning

Professor Grete K. Hovelsrud, president Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning  (NVP)

Det globale Arktis: Endringer i politisk klima
16:05 – 16:20 Hovedtrekk i norsk Arktis-politikk. Bård Ivar Svendsen, UDs spesialrådgiver/ Ambassadør for Arktis og Antarktis.
16:20 – 16:40 Bakgrunnen for opprettelsen og NVPs roller i en verden i endring: Professor Gudmund Hernes, forsker 1 ved Fafo og professor II ved Handelshøyskolen BI.
16:40 – 17:00 On Thin Ice? Arctic Communities and Multiple Drivers of Change. Professor Grete K. Hovelsrud, president Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning  (NVP)
17:00 – 17:20 Pause med forfriskninger.
Is, himmel og hav: Krefter og konsekvenser, muligheter og begrensinger.
17:20 – 17:40 Impact of thawing permafrost on the Arctic Ocean

Leif G. Anderson, professor, Universitetet i Gøteborg.

17:40 – 18:00 Polarnasjoner holder seg med polarinstitutter: Om Norsk Polarinstitutts dramatiske historie og utvikling

Ole Arve Misund, direktør for Norsk Polarinstitutt.

18:00 – 18:20 The Arctic: not just a canary, but a miner in the climate change coal mine.”

Cecilie Mauritzen, seniorforsker Norsk Meteorologisk Institutt.

18:20 – 18:40 Arctic Sea Ice and processes in the marginal ice zone

Ola M. Johannessen, professor Universitetet i Bergen/ Nansen Scientific Society

18:40 – 19:00 Stillehavets påvirkning på Arktis.

Lea Svendsen, Post doc. Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Q & A


Påmelding:
vennligst send email til: post@polar-academy.com, senest den 21. november kl. 16:00